Petrol predstavil najbolj dovršeno elektromobilno omrežje

petrolV Petrolu so predstavili pametno polnilno omrežje za električne avtomobile, ki bo uporabnikom omogočalo večjo kakovost storitve, operaterjem pa njegovo upravljanje na daljavo. Skladno z načrti so osnovno infrastrukturo že vzpostavili in tudi izvedli testiranje sistema za upravljanje polnilnih mest.

petrol

petrolV Petrolu so predstavili pametno polnilno omrežje za električne avtomobile, ki bo uporabnikom omogočalo večjo kakovost storitve, operaterjem pa njegovo upravljanje na daljavo. Skladno z načrti so osnovno infrastrukturo že vzpostavili in tudi izvedli testiranje sistema za upravljanje polnilnih mest.

Ljubljana, 19. september 2012 – V Petrolu so predstavili pametno polnilno omrežje za električne avtomobile, ki bo uporabnikom omogočalo večjo kakovost storitve, operaterjem pa njegovo upravljanje na daljavo. Skladno z načrti so osnovno infrastrukturo že vzpostavili in tudi izvedli testiranje sistema za upravljanje polnilnih mest.thumb_petrol_bonaca_1Pametno elektromobilno omrežje bo uporabnikom omogočalo večjo kakovost storitve, pri čemer sta med odločilnimi dejavniki hitrost polnjenja in možnost upravljanja polnilnega mesta na daljavo. Omrežje ima tudi splošno in tehnično podporo, ki je na voljo uporabnikom. Poleg tega je omenjeni sistem povezan s plačilno kartico Petrol klub, ki uporabnikom omogoča brezkontaktno avtorizacijo polnjenja na polnilnih postajah, obračun električne energije in ne nazadnje tudi zbiranje Zlatih točk zvestobe.

V omrežje so že povezali elektromobilna polnilna mesta v okviru Petrolovih bencinskih servisov. Ta bodo v prihodnje pomemben del nacionalnega omrežja elektromobilnosti.

V Petrolu pri razvoju infrastrukture čiste mobilnosti dejavno sodelujejo v mednarodnem omrežju strokovnih združenj, podjetij in vladnih služb. Partner pri razvoju Petrolovega polnilnega omrežja, ki ga sestavljata infrastruktura polnilnic in procesni informacijski sistem, je podjetje Etrel. Petrol je še član neodvisnega Društva za električna vozila Slovenije, ki združuje interesne skupine raziskovalcev in proizvajalcev s področja razvoja električnih vozil in pripadajoče infrastrukture. Petrol ima v kompetenčnem centru naprednih sistemov učinkovite rabe energije vlogo konzorcijskega partnerja. Kot koordinator delovne skupine sooblikuje koncepte, temelječe na novih tehnologijah aktivnega elektroenergetskega omrežja z vključevanjem elektromobilnosti in pametnih omrežij, ki bodo preizkušeni v slovenskem distribucijskem elektroenergetskem omrežju.thumb_petrol_bonaca_2aRazvoj Petrolovega načrta električne mobilnosti sovpada s strategijo za konkurenčni prometni sistem Promet 2050, ki jo je Evropska komisija sprejela 28. marca 2011. Načrt je namenjen izboljšanju mobilnosti ter spodbujanju rasti in zaposlovanja v prometnem sektorju ob hkratnem zmanjšanju energetske odvisnosti od nafte iz uvoza in zmanjšanju emisije ogljika za 60 odstotkov do leta 2050. Eden izmed treh glavnih ciljev te strategije je zagotoviti, da v mestih ne bo avtomobilov, ki uporabljajo »klasična goriva«.thumb_petrol_bonaca_3»V Petrolu se zavedamo, da je dolgoročen napredek mogoč le ob nenehnem varovanju okolja in vlaganju v razvoj okoljsko najbolj sprejemljivih rešitev. Zato skladno s svojo zavezanostjo k trajnostnemu napredku prevzemamo aktivno vlogo v preboju z do zdaj energijsko najčistejših oblik mobilnosti. Skupaj s strokovnjaki in partnerji razvijamo rešitve, ki bodo omogočile nizkoogljično mobilnost. V svoje rešitve vključujemo najnovejše dosežke na tem področju ter sooblikujemo razvojna izhodišča za napredek pri raziskavah nizkoogljičnih energentov, porabnikov in infrastrukture,« je ob tem povedal član uprave družbe Petrol, pristojen za področje energetike, mag. Rok Vodnik.

Petrol se med 18. in 23. septembrom s svojimi dejavnostmi in rezultati na področju e-mobilnosti predstavlja na sejmu BONACA v Kopru.

Foto: Petrol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *