Prva hitra polnilna postaja za električna vozila v Sloveniji

 

hitra polnilna postajaMaribor, 18. januar 2012 – Z današnjim dnem se v Podravski regiji in tudi širše, v celotni Sloveniji, pričenja pomemben premik na področju e-mobilnosti. Elektro Maribor je v uporabo predal prvo polnilno postajo v Sloveniji, ki omogoča tako imenovano DC hitro polnjenje, kar pomeni, da pogonsko baterijo električnih vozil napolnimo v kratkem času; v 15 minutah 60 % v pol ure pa 80 %.

hitra polnilna postaja

 

hitra polnilna postajaMaribor, 18. januar 2012 – Z današnjim dnem se v Podravski regiji in tudi širše, v celotni Sloveniji, pričenja pomemben premik na področju e-mobilnosti. Elektro Maribor je v uporabo predal prvo polnilno postajo v Sloveniji, ki omogoča tako imenovano DC hitro polnjenje, kar pomeni, da pogonsko baterijo električnih vozil napolnimo v kratkem času; v 15 minutah 60 % v pol ure pa 80 %.

Maribor, 18. januar 2012 – Z današnjim dnem se v Podravski regiji in tudi širše, v celotni Sloveniji, pričenja pomemben premik na področju e-mobilnosti. Elektro Maribor je v uporabo predal prvo polnilno postajo v Sloveniji, ki omogoča tako imenovano DC hitro polnjenje, kar pomeni, da pogonsko baterijo električnih vozil napolnimo v kratkem času; v 15 minutah 60 % v pol ure pa 80 %.hitra polnilna postaja mariborElektro Maribor je ob otvoritvi hitro-polnilne postaje pripravil okroglo mizo na temo e-mobilnosti; hitro-polnilna postaja pomeni namreč velik mejnik pri vzpostavitvi električne mobilnosti, ker odpravlja pomemben zadržek, to je omejen doseg vozil in dolgotrajno polnjenje baterije. Gre za pomembno novost; ne le v slovenskem merilu ampak tudi širše, na področju JV Evrope.

»Področje električne mobilnosti v svetu in pri nas je še v začetni fazi uvajanja,« je povedal prof. dr. Karel Jezernik iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in nadaljeval, »hitrost uvajanja pa je odvisna od več faktorjev kot na primer: spremembe življenjskih navad voznikov, omejitev v razdalji glede na shranjeno energijo, potrebe po novih hranilnikih energije oziroma pametnih omrežij in navsezadnje od samega električnega avtomobila«.

Električna mobilnost je tako v svetu precej bolj razvita kot pri nas. Na Službi Vlade RS za podnebne spremembe menijo, da smo lahko z razvojem električne mobilnosti v Sloveniji zadovoljni. Nekatere evropske države imajo že razvejano infrastrukturo za polnilna mesta (Anglija, Nemčija, Francija, Španija, Avstrija), v Sloveniji pa je trenutno postavljenih približno 45 polnilnih mest (za počasno polnjenje). Vsaka nova tehnologija namreč rabi določen čas, da preide v množično uporabo.

Mag. Ivan Turk, vodja lokalne divizije Sistemi v energetiki, iz ABB pravi, da gre Slovenija v korak z ostalimi članicami EU in je vsaj enakovredna v e-mobilnosti v regiji CEE. Trenutna ekonomska in politična situacija, majhno število električnih vozil oz. njihova dosegljivost in pa tudi razpoložljivost polnilne infrastrukture so pokazatelji, da smo na začetku poti, ki pa je pravilno zastavljena. Elektro Maribor je s svojim pristopom opravil pionirske korake v e-mobilnost. S partnerskim odnosom z ABB je vzpodbudil, da so se ‘klubu’ e-mobilnosti  pridružili tudi DEM in nekateri drugi.polnilna postaja elektro mariborZastavlja se vprašanja kako v Sloveniji pospešiti razvoj električne mobilnosti. »Odgovor je jasen,« kakor je poudaril mag. Tomaž Kancler, podžupan mesta Maribor, »nujno potrebno je imeti več polnilnic in subvencionirati nakup vozil, ki so ta trenutek še vedno izredno draga. Hkrati je potrebno povečati delež obnovljivih virov v naši energetski bilanci, da bomo lahko resnično govorili o zelenih vozilih.« Glede konkretnih aktivnosti, ki bi pospešile e-mobilnost v Sloveniji g. Bojan Horvat, direktor podjetja Elektro Maribor Energija plus, navaja sledeče: »Potrebno je omejiti promet s klasičnimi prevoznimi sredstvi v urbanem okolju, izdelati in realizirati nacionalni projekt za izgradnjo infrastrukture, ki bi omogočil e-mobilnost na večjih razdaljah, in uvesti sistem vzpodbud za prehod na uporabo električnih vozil tako v javnem kot v osebnem prevozu.«

Elektro Maribor se močno zaveda svoje vloge pri seznanjanju širše javnosti z električno mobilnostjo. Prvi v Sloveniji je nabavil električni velikoserijski vozili – še pred uvedbo subvencij. Z voziloma je opravil številne predstavitve za širšo javnost. Na ta način so omogočili, da so številni prebivalci Podravske regije in širše Slovenije spoznali električna vozila in dobili lastno izkušnjo da gre za ‘pravi avto’. Hkrati pa so spoznali tudi enostaven način polnjenja teh vozil.

Elektro Maribor želi v letu 2012 s postavitvijo prve komercialne hitro-polnilne postaje uporabnikom električnih vozil omogočiti večjo razpoložljivost, tako pa tudi večje udobje pri uporabi električnega vozila ob upoštevanju trenutno nezadostnega števila običajnih polnilnih postaj. »Danes predajamo namenu novo polnilno postajo, ki bo nadgradila naše dosedanje aktivnosti in projekte na področju E-mobilnosti in uporabnikom omogočila tako imenovano pravo pozitivno izkušnjo uporabe čistih tehnologij v namene mobilnosti,« je povedal zastopnik družbe Elektro Maribor, g. Silvo Ropoša. Pridružuje se mu tudi podžupan mesta Maribor, mag. Tomaž Kancler, ki opaža, da smo ljudje kljub modernim tehnologijam še vedno najbolj prepričani, ko lahko stvari vidimo in otipamo.

Prav zato je obratovanje hitro-polnilne postaje v regiji izredno pomembno tudi z vidika informiranja in izobraževanja tako ciljnih javnosti kot na primer šolarjev in študentov, pa tudi neposredno zainteresirane in širše splošne javnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *